Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασίλης Λεκίδης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Βασίλης Λεκίδης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς:30/12/1954, Ελευθερούπολη, Ν. Καβάλας
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.212
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: lekidis [AT] itsak.gr

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1978
 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε Αντισεισμικές Κατασκευές, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 1994

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Αντισεισμική Τεχνολογία ή αναλυτικότερα:

 • Πειραματική ή αναλυτική έρευνα της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, στοιχείων κατασκευών, υλικών και εγκαταστάσεων υπό την επίδραση σεισμικών φορτίων.
 • Ενοργάνωση κατασκευών (κτίρια, γέφυρες, φράγματα) και παρακολούθηση της σεισμικής τους συμπεριφοράς.
 • Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού και αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας υφισταμένων κατασκευών (σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα και με χρήση σύγχρονων μεθόδων στατικής ή δυναμικής μη-γραμμικής ανάλυσης κλπ).
 • Ανάλυση κατασκευών με τη χρήση μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων.
 • Σεισμική μόνωση κατασκευών.

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ, 1987, 1989-1991, 1999-2007, Μέλος Δ.Σ. ΙΤΣΑΚ.
 • Εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων και επίβλεψη κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού από το 1995 μέχρι 2002.
 • Διευθυντής Ερευνών από το 2007 στο ΙΤΣΑΚ.
 • Μέλος Δ.Σ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Αντισεισμικής Προστασίας, και Φυσικών Καταστροφών ΤΕΕ/ΤΚΜ
 • Μέλος της μόνιμης επιτροπής τεχνικής παιδείας και επιμόρφωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 2ου συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής σεισμολογίας, 3ου συνεδρίου και συνεδρίων σκυροδέματος.
 • Αναπληρωτής του Εθνικού Εκπροσώπου της Ελλάδας στην Ένωση Αντισεισμικής Προστασίας των χωρών μελών του Ο.Σ.Ε.Π.
 • Πρόεδρος στην συνάντηση που έγινε στην Θεσσαλονίκη για την ίδρυση της Ένωσης Αντισεισμικής Προστασίας των χωρών μελών του Ο.Σ.Ε.Π. 7-10 Ιουνίου 2001 στο Ξενοδοχείο Φιλλίπειον.
 • Μέλος του Προεδρείου στην προκαταρκτική συνάντηση που έγινε στην Αθήνα 2-6 Απριλίου 2001, για την σύνταξη του καταστατικού ίδρυσης της Ένωσης Αντισεισμικής Προστασίας των χωρών μελών του Ο.Σ.Ε.Π.

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 170
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 9
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια: 5
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια:4
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 50 εκ των οποίων 15 επιστημονικός υπεύθυνος.