Ανθρώπινο Δυναμικό

Μάνος Ροβίθης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΟΣ ΡΟΒΙΘΗΣ

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Γεννηθείς: 13/08/1978, Χανιά

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 1 παιδί

Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.116

Fax: (+30) 2310 476085

e-mail: rovithis [AT] itsak.gr

Social Media Presence: ResearchGate, ORCID, Google Scholar, Scopus

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 2002
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (Α.Π.Θ), 2003
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 2007

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και ειδικότερα:

 • Εδαφοδυναμική
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός θεμελιώσεων
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής με έμφαση στις πασσαλοθεμελιώσεις
 • Αριθμητική και αναλυτική μελέτη εδαφικής απόκρισης
 • Αριθμητική προσομοίωση φυσικών πειραμάτων υπό κλίμακα
 • Επιρροή επεμβάσεων βελτίωσης/ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση των κατασκευών.
 • Μελέτη αποκατάστασης/ενίσχυσης ιστορικών μνημείων και κατασκευών
 • Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών κατασκευών και υποδομών
 • Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στη γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική
 • Ενοργάνωση κατασκευών και συστημάτων αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής και καταγραφή της απόκρισης υπό σεισμική φόρτιση

Ερευνητική και Εκπαιδευτική Εμπειρία

 • Ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, 2002-2010
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2003-2010
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ΙΤΣΑΚ, 2010-σήμερα
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2003-2011
 • Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Βασικές Αρχές Εδαφοδυναμικής» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ (2014 – σήμερα)
 • Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος "Θεμελιώσεις - Αντιστηρίξεις Τεχνικών Έργων" του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (χειμερινό εξάμηνο 2015)
 • Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος “Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής” του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016-2017)

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής  (ΕΕΕΕΓΜ)
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
 • International Society of Rock Mechanics (ISRM)
 • Organizing and/or scientific committees of International Conferences (4ICEGE - Thessaloniki 2007, EURODYN2011 - Leuven 2011, 1st GEOMAPPLICA - Skiathos 2014, COMPDYN2017 - Rhodes 2017, 16ECEE - Thessaloniki 2018)

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 67
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 10 (research reports and extended abstracts)
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διαλέξεις/Σεμινάρια/Workshops: 12
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια: 16
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 13 (3 ως Επιστημονικά Υπεύθυνος)
 • Ετεροαναφορές: 220+

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών

 • Rovithis Emm., Makra K., Kirtas Emm., Manesis Ch., Bliziotis D., and Konstantinidou K. (2018) “Field monitoring of strong ground motion in urban areas: the Kalochori Accelerometric Network (KAN), database and Web-GIS portal”. Earthquake Spectra In-Press.

 • Conti R., Morigi M., Rovithis Emm., Theodoulidis N. and Karakostas Ch. (2018) “Filtering action of embedded massive foundations: New analytical expressions and evidence from 2 instrumented buildings”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1-21: https://doi.org/10.1002/eqe.3014

 • Kirtas, Emm., Rovithis, Emm., Makra, K. and Papaevangelou, I. (2018) “Dynamic response characteristics of an instrumented steel water tank in Kalochori, N. Greece”. Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Thessaloniki, Greece, June 18-21, paper No. 11167.

 • Rovithis Emm., Kirtas Emm., Bliziotis D., Maltezos E., Pitilakis D., Makra K., Savvaidis A., Karakostas Ch., Lekidis V. (2017) “A LiDAR-aided urban-scale assessment of soil-structure interaction effects: The case of Kalochori residential area (N. Greece)” Bulletin of Earthquake Engineering, 15(11): 4821-4850.

 • Rovithis Emm., Di Laora R., Iovino M., de Sanctis L. (2017) “Reduction of seismic loading on structures induced by piles in inhomogeneous soil”, Proceedings of the 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN2017, Papadrakakis M, Fragiadakis eds, 15-17 June, Rhodes Island, Greece, paper No. 18333.

 • Tsinidis G., Rovithis Emm., Pitilakis K. & Chazelas J-L (2016) “Seismic Response of Box-Type Tunnels in Soft Soil: Experimental and Numerical Investigation” Tunneling and Underground Space Technology, 59: 199-214.

 • Rovithis Emm. and Pitilakis K. (2016) Seismic assessment and retrofitting measures of a historic stone masonry bridge, Earthquakes and Structures, 10(3): 645-667.