Ανθρώπινο Δυναμικό

Κωνσταντίνος Μορφίδης

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Γεννηθείς: 01/03/1970, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος

Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ. 218

e-mail: kmorfidis [ΑΤ] itsak.gr, konmorf [ΑΤ] gmail.com

Socail Media Presence: Research Gate

Σύντομο βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1994
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 2003
 • MSc στα πληροφοριακά συστήματα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), 2015.

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο και ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Στατική και Δυναμική των κατασκευών: Ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων υλικής και γεωμετρικής μη γραμμικότητας.
 • Γραμμικές και μη γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης στην αντισεισμική μηχανική.
 • Διερεύνηση και βελτίωση αντισεισμικών κανονισμών στο γνωστικό αντικείμενο της προσομοίωσης και της ανάλυσης των κατασκευών.
 • Ανάπτυξη λογισμικού για προγραμματιστική υλοποίηση μεθόδων αντισεισμικής μηχανικής.
 • Έρευνα στο πεδίο της διατύπωσης και επίλυσης προβλημάτων μηχανικής με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.
 • Διερεύνηση φαινομένων αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής με αναλυτικές μεθόδους.

Ερευνητική, Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Σύμβουλος/Μελετητής σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (1995-2009).
 • Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων στατικής των κατασκευών στο Τμήμα Πολ. Μηχανικών του Α.Π.Θ. μέσω πρόσληψης με το ΠΔ407/80 για δύο ακαδημαϊκές περιόδους (2004-2006).
 • Σύμβουλος Μηχανικός και Ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού στο πεδίο της στατικής και δυναμικής των κατασκευών στην εταιρία «Τεχνικός Οίκος Λογισμικού» (Τ.Ο.Λ.), (2003-2010).
 • Εντεταλμένος Ερευνητής στο ΙΤΣΑΚ (2010-).
 • Μέλος της διδακτικής ομάδας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων - ΑΣΤΕ» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (2016-).

Μέλος Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανισμών

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ. - Μέλος της I.A.E.E.)

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 23
 • Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές: 36
 • Κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή 6 επιστημονικών συγγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε 18 ερευνητικά προγράμματα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις [σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές & βιβλία]:

 • Χenidis, H., Morfidis, K., Avramidis, I.E., "Modeling of Two-Cell Cores for Three-Dimensional Analysis of Multi-Story Buildings". The structural design of tall buildings, 9, (2000), 343 – 363.

 • A.J. Kappos, K.D. Pitilakis, K. Morfidis, and N. Hatzinikolaou, «Vulnerability and risk study of Volos (Greece) metropolitan area», 11th ECCE, London, UK, 9 – 13 Sep. 2002.

 • K. Morfidis, “Vibration of Timoshenko Beams on Three-Parameter Elastic Foundation”, COMPUTERS & STRUCTURES, 88, 294 – 308, 2010.

 • K. Morfidis, “Exact matrices for beams on three-parameter elastic foundation”, COMPUTERS & STRUCTURES, 85, 1243 – 1256, 2007.

 • K. Morfidis, A.M. Athanatopoulou, I.E. Avramidis, "Effects of seismic directivity within the framework of the lateral force procedure", 14th WCEE, 12-17 October 2008, Beijing China.

 • Morfidis K., Kiousis P.D., Xenidis H. “A nonlinear model for ultimate analysis and design of reinforced concrete structures”, Computers and Concrete, Vol. 14, No. 6, 2014, 695-710.

 • Kostinakis K., Morfidis K., Xenidis H. “Damage response of multistory r/c buildings with different structural systems subjected to seismic motion of arbitrary orientation”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, DOI: 10.1002/eqe.2561

 • Kostinakis K., Athanatopoulou A., Morfidis K. “Correlation between ground motion intensity measures and seismic damage of 3D R/C buildings”, Engineering Structures, 82, 2015, 151-167.

 • K. Morfidis, K. Kostinakis, “Seismic parameters’ combinations for the optimum prediction of the damage state of R/C buildings using neural networks”, Advances in Engineering Software, 116, 2017, 1-16.

 • K. Morfidis, K. Kostinakis, “The role of masonry infills on the damage response of R/C buildings subjected to seismic sequences”, Engineering Structures, 131, 2017, 459-476.

 • K. Kostinakis, K. Morfidis, “The impact of successive earthquakes on the seismic damage of multistorey 3D R/C buildings”, Earthquakes and Structures, Vol. 12, No. 1 (2017) 1-12.

 • Morfidis K., Kostinakis K., and Karakostas Ch., “Comparative evaluation of different damage measures for reinforced concrete buildings considering variable incident angles”, Proceedings of Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN2013), Kos, Greece, 12-14 June 2013, paper No. 1320.

 • Sotiriadis D., Kostinakis K., Morfidis K., “Effects of nonlinear soil–structure-interaction on seismic damage of 3D buildings on cohesive and frictional soils”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2017, DOI 10.1007/s10518-017-0108-8

 • K.E. Morfidis, and K.G. Kostinakis, “APPROACH TO PREDICTION OF R/C BUILDINGS’ SEISMIC DAMAGE AS PATTERN RECOGNITION PROBLEM USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS”: in Proceedings of 4th Conference in Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN2017), Rhodes island, Greece, 15-17 June 2017.

 • Avramidis I, Athanatopoulou A, Morfidis K, Sextos A, Giaralis A., Eurocode-compliant seismic analysis and design of r/c buildings: concepts, commentary and worked examples with flowcharts. Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, Springer, New York; 2016.