Ανθρώπινο Δυναμικό

Αλέξανδρος Σαββαΐδης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Αλέξανδρος Σαββαΐδης

Δρ Γεωφυσικός
Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 11/12/1969, Θεσσαλονίκη
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.220
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: alekos [AT] itsak.gr

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Γεωλόγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1992
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, Τμήμα Γεωλογίας (Α.Π.Θ.), 1997
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 1998

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Γεωφυσική ή αναλυτικότερα:

 • Δομή του φλοιού, κυρίως με τη χρήση της μαγνητοτελλουρικής μεθόδου γεωφυσικής διασκόπησης
 • Χρήση της μεθόδου ειδικού δικτύου μικροθορύβου για την μελέτη των επιφανειακών στρωμάτων της Γης, κυρίως για γεωτεχνικούς σκοπούς
 • Χρήση γεωφυσικών τεχνικών (σεισμικών, βαρυτικών, μαγνητικών, ηλεκτρικών, γεωραντάρ, κλπ.) για την μελέτη των επιφανειακών στρωμάτων της Γης, κυρίως για αρχαιομετρικούς και γεωτεχνικούς σκοπούς
 • Μελέτη της ακτινοβολίας και της απόσβεσης των σεισμικών κυμάτων καθώς και των αποτελεσμάτων της ισχυρής σεισμικής κίνησης, κυρίως με τη χρήση μακροσεισμικών στοιχείων
 • Μελέτη σεισμικών ακολουθιών

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Γεωλόγος στο ΚΕΨΕ Νέστου, ΔΑΥΕ-ΔΕΗ, (1991-1992)
 • Άσκηση Ελεύθερου Επαγγέλματος ως Γεωλόγος, (1994-2002)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης (1998-2002)
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα σε θέματα δομής φλοιού στο Β. Ελλαδικό χώρο με τη χρήση πεδίων δυναμικού, Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης (1999-2000)
 • Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ στην Διεύθυνση Τεχνικής Σεισμολογίας, (2002-)

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.)
 • Ταμίας του συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδος, Παράρτημα Β. Ελλάδος (Σ.Γ.Ε.)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU)
 • Μέλος της Ένωσης Περιβαλλοντικών και Μηχανικών Γεωφυσικών Επιστημών (EEGS)
 • Μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Εφαρμοσμένων Γεωφυσικών (SEG)
 • Μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Γεωφυσικών (AGU)

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 37
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 16
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια: 1
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια: 2
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 32 εκ των οποίων 2 ως επιστημονικώς υπεύθυνος.