Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρήστος Παπαϊωάννου

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Χρήστος Παπαϊωάννου

Δρ Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών
Γεννηθείς: 11/02/1958, Θεσσαλονίκη
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ. 112
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: chpapai [AT] itsak.gr

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Γεωλόγου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1982
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 1984
 • Μεταδιδακτορικές Σπουδές: ICTP Trieste (1986)
 • Επισκέπτης Ερευνητής: LGIT Grenoble (1994)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία:

 • Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας
 • Μελέτη της απόσβεσης των μακροσεισμικών εντάσεων και των παραμέτρων της ισχυρής σεισμικής κίνησης.
 • Χρήση μακροσεισμικών δεδομένων για την βαθμολόγηση σεισμών.
 • Κατανομή των τάσεων στο χώρο του Αιγαίου, με βάση στοιχεία από μηχανισμούς γένεσης σεισμών και μακροσεισμικά δεδομένα.
 • Μελέτες σεισμικών ακολουθιών.
 • Μελέτη σεισμικότητας και πιθανολογική μακράς διάρκειας πρόγνωση σεισμών.
 • Θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami).
 • Σεισμοτεκτονικές μελέτες.
 • Εφαρμογή διαφόρων στατιστικών μοντέλων σεισμικότητας στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας.
 • Επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην σεισμική κίνηση.
 • Μελέτη χαρακτηριστικών ισχυρής δόνησης και μακροσεισμικά αποτελέσματα πρόσφατων καταστρεπτικών σεισμών.
 • Το σύνολο των αναφορών στο επιστημονικό μου έργο ανέρχεται στις 575.

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση 55 ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Γεωφυσικής ΑΠΘ και του ΙΤΣΑΚ και Πανεπιστημίων 1982-2004 (ως μέλος ερευνητικής ομάδας 48, επιστημονικά υπεύθυνος 3 και συντονιστής 4).
 • Συμμετοχή σε ειδικές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας έργων μεγάλης σπουδαιότητας (Ολυμπιακά Έργα, Εγνατία Οδός, Φράγματα, Χημικές Εγκαταστάσεις και LNG, Μεγάλα κτίρια, Υποθαλάσσια tunnel, ΧΥΤΑ κ.α.) με εκπόνηση περισσοτέρων των 60 μελετών.
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων Τεχνικής Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. 1995-2004.
 • Μέλος τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.
 • Υπηρεσία στο σεισμολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης (1982-2004).
 • Συμμετοχή σε εργασίες πεδίου ισχυρών σεισμών στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Πρόεδρος του Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ (2001-2002).

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωφυσικών και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.
 • Μέλος της Αμερικάνικης Σεισμολογικής Εταιρείας (SSA), της Αμερικάνικης Γεωφυσικής Ένωσης (AGU), του Ερευνητικού Ινστιτούτου Αντισεισμικής Μηχανικής (EERI).
 • Μέλος επιστημονικών επιτροπών του ΟΑΣΠ.
 • Εκλεγμένο μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου (executive council) του European Mediterranean Seismological Center (EMSC) 1995-2004.
 • Εκλεγμένος συντονιστής της ομάδας εργασίας, ‘‘Working Group on Seismic Hazard’’ της European Seismological Commission από το 2000.
 • Μέλος των ερευνητικών ομάδων εργασίας Adria project του προγράμματος Global Seismic Hazard Project (GSHAP) και SESAME.

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • 50 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών, 45 σε Συνέδρια, 15 Ειδικές Δημοσιεύσεις και 3 Εκπαιδευτικές Σημειώσεις.
 • Κριτής σε 6 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 12 συνέδρια.
 • Συμμετοχή σε 75 Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, από τα οποία οργανωτής σε 10.
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε 2 Ελληνικά Πανεπιστήμια και 4 Πανεπιστήμια του εξωτερικού.