Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983. Ως αποστολή έχει την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Με το άρθρο 10 του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας & τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητικό & τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο & ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κέντρα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό. Τον Δεκέμβρη του 2004 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε συνέχεια του Νόμου 3004 του 2002. Με τον Ν.4002/2011 (άρθρο 57 παρ. 1), το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 22/8/2011. Μετά τη συγχώνευσή, το ΙΤΣΑΚ εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, όχι με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά στο πλαίσιο πλέον του ΟΑΣΠ, χωρίς να έχει μεταβληθεί η ερευνητική του οντότητα. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ, ως μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ, απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες της Πυλαίας, όπου βρίσκεται πλέον σήμερα.
Νέα

Προκαταρκτική έκθεση για τον σεισμό Μ5.6 της 21ης Μαρτίου 2020 στην Ήπειρο

22/03/2020 Αναφορές Σεισμών  

Προκαταρκτική έκθεση για τον σεισμό Μ5.6 της 21ης Μαρτίου 2020 στην Ήπειρο

περισσοτερα

25/02/2020 Ανακοινώσεις  

Ambient Noise Measurements In Durres, Albania

περισσοτερα

Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2019

25/02/2020 Ανακοινώσεις  

Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2019

περισσοτερα

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (Γ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC”

31/01/2020 Προκηρύξεις  

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (Γ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC”

περισσοτερα

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (Δ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC”

31/01/2020 Προκηρύξεις  

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (Δ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC”

περισσοτερα

SHORT NOTE ON THE NOVEMBER 26, 2019, DURRES (ALBANIA) M6.4 EARTHQUAKE: STRONG GROUND MOTION WITH EMPHASIS IN DURRES CITY

03/01/2020 Αναφορές Σεισμών  

SHORT NOTE ON THE NOVEMBER 26, 2019, DURRES (ALBANIA) M6.4 EARTHQUAKE: STRONG GROUND MOTION WITH EMPHASIS IN DURRES CITY

περισσοτερα

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

20/12/2019 Προκηρύξεις  

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

περισσοτερα

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (Α) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC”

17/12/2019 Προκηρύξεις  

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (Α) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC”

περισσοτερα