Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983. Ως αποστολή έχει την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Με το άρθρο 10 του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας & τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητικό & τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο & ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κέντρα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό. Τον Δεκέμβρη του 2004 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε συνέχεια του Νόμου 3004 του 2002. Με τον Ν.4002/2011 (άρθρο 57 παρ. 1), το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 22/8/2011. Μετά τη συγχώνευσή, το ΙΤΣΑΚ εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, όχι με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά στο πλαίσιο πλέον του ΟΑΣΠ, χωρίς να έχει μεταβληθεί η ερευνητική του οντότητα. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ, ως μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ, απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες της Πυλαίας, όπου βρίσκεται πλέον σήμερα.
Νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εστίασης.

22/05/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εστίασης.

περισσοτερα

Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στο 1ο Ergo-tec Forum  στο Workshop με θέμα

15/05/2023 Εκδηλώσεις  

Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στο 1ο Ergo-tec Forum στο Workshop με θέμα "Ανθεκτικότητα των υποδομών στη σεισμική δραστηριότητα"

περισσοτερα

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου

23/02/2023 Προκηρύξεις  

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου "ARGONET+"

περισσοτερα

Έκθεση ελέγχου και ισολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ έτους 2021

15/02/2023 Ισολογισμοί  

Έκθεση ελέγχου και ισολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ έτους 2021

περισσοτερα

Σύντομη αναφορά για τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς Μ7.8 & Μ7.5 της 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία

09/02/2023 Αναφορές Σεισμών  

Σύντομη αναφορά για τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς Μ7.8 & Μ7.5 της 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία

περισσοτερα

Σύντομη έκθεση παρουσίασης της ανάλυσης καταγραφών στην Πέτρα Λέσβου, για τους σεισμούς που σημειώθηκαν στη ΒΔ περιοχή της Λέσβου στις 7 και 10 Ιαμουαρίου 2023 μεγέθους Μ4.7 έως Μ4.9

27/01/2023 Αναφορές Σεισμών  

Σύντομη έκθεση παρουσίασης της ανάλυσης καταγραφών στην Πέτρα Λέσβου, για τους σεισμούς που σημειώθηκαν στη ΒΔ περιοχή της Λέσβου στις 7 και 10 Ιαμουαρίου 2023 μεγέθους Μ4.7 έως Μ4.9

περισσοτερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικής έρευνας προσδιορισμού εδαφικού προφίλ

27/01/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικής έρευνας προσδιορισμού εδαφικού προφίλ

περισσοτερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 28/12/2022 (Μ4.8)

05/01/2023 Αναφορές Σεισμών  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 28/12/2022 (Μ4.8)

περισσοτερα