Είστε εδώ: 
 

Νέα

< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Τίτλος:

Προκήρυξη πρόσληψης 2 νέων ερευνητών Δ΄βαθμίδας

Ημερομηνία δημοσίευσης 21/09/2010
Περίληψη :

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων
Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), Βαθμίδας
Δ΄ «Δόκιμου Ερευνητή», με επιλογή

Ημερομηνία: 21/09/2010 – 24/10/2010
Αρχείο: Αναλυτική προκήρυξη
περισσοτερα
< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22