Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ζητά οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2015. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000,00 € καθαρή αξία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)