Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ISTerre, Univ. Grenoble-­‐Alpes, France, ερευνητικούπρογράμματος «Earthquake And Nuclear Facilities: Ensuring Safety and Sustaining -­ SINAPS@ (KE 2.027)», προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου:

"Επεξεργασία και Ανάλυση δεδομένων του «ARGONET» Δικτύου Επιταχυνσιογράφων επιφανείας και εντός γεωτρήσεων (www.argonet-­‐kefalonia.org) με σκοπό την εκτίμηση της επίδρασης εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση και την αξιολόγηση επιλεγμένων θεωρητικών / Αριθμητικών μοντέλων."

Έναρξη & διάρκεια του Έργου: 1 Οκτωβρίου 2017 & 4μηνη διάρκεια

Αμοιβή έργου: 3.000 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12.00 της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)