Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Την 21η Αυγούστου 2017 (18:57 GMT) έγινε στη βόρεια περιοχή της νήσου Ischia (στο θαλάσσιο χώρο, ανατολικά των ακτών της Napoli) σεισμός μεγέθους ΜW 3.6 (INGV).

Ο σεισμός, ο οποίος έπληξε τη νήσο Ischia, παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος προξένησε σημαντικές βλάβες σε κατοικημένες περιοχές στο κοντινό πεδίο.

Οι υψηλές επιταχύνσεις από μικρού μεγέθους σεισμό στην άμεση γειτονιά του επικέντρου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Παράδειγμα είναι η καταγραφή σεισμού μεγέθους ΜW 4.3 στη περιοχή Umbria με PGAmax: 712 cm/sec2 σε απόσταση 1.3 km.

O προβληματισμός και οι συζητήσεις οι οποίες ακολούθησαν τον σεισμό έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι οι αυτόματες λύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή λόγω πιθανών σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων.

Ο σεισμός αυτός απέδειξε τη σημαντική χρησιμότητα των ενόργανων δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι η βάση για τη διατύπωση ερμηνειών και απόψεων για τις βλάβες και τα χαρακτηριστικά της ισχυρής σεισμικής κίνησης τα οποία μαζί με την απόκριση των κατασκευών συμβάλλουν στο τελικό βαθμό των βλαβών. Άρα η ανάπτυξη και πύκνωση των δικτύων επιταχυνσιογράφων είναι υψίστης σπουδαιότητας ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην άμεση γειτονία ενεργών ρηγμάτων. Αποδείχθηκε ότι η γένεση μικρού μεγέθους σεισμών μέσα στη ζώνη διάρρηξης μπορεί να σχετιστούν με υψηλές επιταχύνσεις έχοντας ως αποτέλεσμα εκτεταμένες βλάβες και απώλειες.

 

Συντάκτης: Χρήστος Παπαϊωάννου, Δρ. Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ

 

Κατεβάστε την έκθεση από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Σύντομη συνθετική έκθεση για τον σεισμό της Ischia-Italy Μw3.6 της 21/08/2017

Συγγραφέας: Χρήστος Παπαϊωάννου

Άλλες πληροφορίες: PDF