Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στo πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος: τίτλο «Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium: REDACt», προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό ζητεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορές για την προμήθεια του εξοπλισμού - με κόστος που να μην ξεπερνά το ποσό των 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που δίνονται στον Πίνακα Α της προκήρυξης.

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Ο.Α.Σ.Π. καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Οικονομικές Προσφορές έως την 15η Ιουλίου 2020 στη διεύθυνση rc@itsak.gr και με θέμα "Προμήθεια Εξοπλισμού Έργου για το «Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium: REDACt»".

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου REDACt