Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" (BSB 966), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου Πολιτικού Μηχανικού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου

Εξέλιξη σχεδιασμού επιταχυνσιογράφων «χαμηλού κόστους» (seismobug) και κατασκευή τους στις Εργαστηριακές Εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ σε συνεργασία με ερευνητές και τεχνικούς του Ινστιτούτου.

Εγκατάσταση των επιταχυνσιογράφων «χαμηλού κόστους» σε επιλεγμένες θέσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης και των Σερρών και διαδικτυακή (web-based) και μεταφορά των δεδομένων στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΙΤΣΑΚ σε πραγματικό χρόνο.

Επεξεργασία των δεδομένων και μετατροπή τους σε τιμές εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και φασματικών τιμών σε επιλεγμένες ιδιοπεριόδους.

Αμοιβή και Χρονοδάγραμμα του Έργου

Αμοιβή Έργου: 15.000 Ευρώ.

Το υπό ανάθεση έργο, πρέπει να εκπονηθεί μέσα στη χρονική περίοδο Μάρτιος 2021 έως και Οκτώβριος 2022.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 19ης Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πολιτικού Μηχανικού