Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" (BSB 966), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου Γεωπληροφορικού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος REDACt:

  • Επεξεργασία και ενσωμάτωση στο σύστημα REDAS (Rapid Earthquake Damage Assessment System), γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που θα συλλεχθούν στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων σταθμών επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ.
  • Επεξεργασία και ενσωμάτωση στο σύστημα REDAS, γεωλογικών, γεωφυσικών και σεισμολογικών (σεισμικές πηγές/ρήγματα και σχετικές παράμετροι), δεδομένων που θα συλλεχθούν στην επιλέξιμη περιοχή του ΄Εργου (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας & Αν. Μακεδονίας & Θράκης).
  • Επεξεργασία και διαμόρφωση αποτελεσμάτων εξόδου (output) από το REDAS όπου αυτό απαιτηθεί.

Αμοιβή και Χρονοδάγραμμα του Έργου

Αμοιβή Έργου: 12.000 Ευρώ.

Το υπό ανάθεση έργο, πρέπει να εκπονηθεί μέσα στη χρονική περίοδο Μάρτιος 2021 έως και Οκτώβριος 2022.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 19ης Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωπληροφορικού