Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" (BSB 966), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου Πληροφορικού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η συμμετοχή στις εργασίες και στα παραδοτέα του Έργου REDACt – GA2 “Accelerometric station parameterization & data transmission” και ειδικότερα η παρακολούθηση της λειτουργίας, ο ποιοτικός έλεγχος και η συντήρηση των επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ καθώς και των υπολογιστικών υποδομών που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα REDAS.

Αμοιβή και Χρονοδάγραμμα του Έργου

Αμοιβή Έργου: 4.000 Ευρώ.

Το υπό ανάθεση έργο, πρέπει να εκπονηθεί μέσα στη χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2021 έως και Νοέμβριος 2021 (10 μήνες).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πληροφορικού