Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" (BSB 966), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου Πληροφορικού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η συμμετοχή στις εργασίες και στα παραδοτέα του έργου και ειδικότερα :

  1. Η παρακολούθηση των πακέτων εργασίας της δραστηριότητας toy REDACt, GA2 (Development of the REDAS software), η σχετική επικοινωνία με τους εταίρους του έργου και η συμμετοχή στην διαμόρφωση των παραδοτέων του έργου όπου απαιτείται.
  2. Η παραμετροποίηση του συστήματος παραγωγής χαρτών αισθητότητας ShakeMap για την παραγωγή χαρτών σε κλίμακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.
  3. H παραμετροποίηση του συστήματος παραγωγής χαρτών αισθητότητας ShakeMap για την ενσωμάτωση δεδομένων εισόδου από εξωτερικές πηγές.
  4. Η υλοποίηση ιστοσελίδας για την δημοσίευση των χαρτών αισθητότητας καθώς και άλλων παραγώγων του έργου.
  5. Η υλοποίηση λογισμικού επικοινωνίας και αποστολής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τους υπό ανάπτυξη low-cost επιταχυνσιογράφους προς το κέντρο δεδομένων του ΙΤΣΑΚ.

Αμοιβή και Χρονοδάγραμμα του Έργου

Αμοιβή Έργου: 8.000 Ευρώ.

Το υπό ανάθεση έργο, πρέπει να εκπονηθεί μέσα στη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2021 έως και Μάιος 2022 (9 μήνες).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 30ης Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πληροφορικού (3)