Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στo πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium: REDACt», προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (electronic parts) για τη συναρμολόγηση και κατασκευή επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους σύμφωνα με την περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές που δίνονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Προϋπολογισμός προμήθειας: 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ,

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 19η Οκτωβρίου 2020

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικών ανταλλακτικών