Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Σεισμολόγου.

 

Αντικείμενο: Ανάπτυξη υπηρεσιών στον κόμβο συλλογής και διάθεσης δεδομένων του δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει:

  • (α) Την κατάλληλη διαμόρφωση του λογισμικού SeisComp3 για την παραγωγή γραφημάτων της συνεχούς ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τα γραφήματα θα δημοσιεύονται σε κατάλληλη ιστοσελίδα ανοιχτή στο κοινό.
  • (β) Την υλοποίηση ελέγχου ποιότητας (QC-quality control) και απεικόνισης επιπέδου θορύβου για τους σεισμολογικούς σταθμούς του δικτύου ΗΙ.
  • (γ) Την κατάλληλη διαμόρφωση του λογισμικού SeisComp3 για την παραγωγή επικέντρων και ειδοποιήσεων σεισμικών συμβάντων.
  • (δ) Την διασύνδεση με την νεότερη έκδοση του λογισμικού παραγωγής χαρτών αισθητότητας Shakemap 4.
  • (ε) Την ενσωμάτωση της διόρθωσης εδαφικής απόκρισης των σεισμολογικών σταθμών στα μεταδεδομένα με στόχο την βελτιστοποίηση των χαρτών αισθητότητας.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου ΕΕ 246"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Τεχνικού Σεισμολόγου στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ246/2021)