Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού.

 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στα παραδοτέα του έργου:

  • Ανάκτηση, επεξεργασία, μορφοποίηση/κατηγοριοποίηση σεισμικών καταγραφών, από υφιστάμενα δίκτυα καταγραφικών, ελευθέρου πεδίου, εντός γεωτρήσεων και σε κατασκευές, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και στη Μυγδονία λεκάνη.
  • Μελέτη/διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ισχυρής σεισμικής κίνησης με ταυτόχρονη αξιοποίησή τους για τον προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών των εδαφικών συνθηκών και των ενοργανωμένων κατασκευών.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου ΕΕ 248"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πολιτικού Μηχανικού στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ248/2021)