Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Στην παρούσα ερευνητική αναφορά (report) προσδιορίζονται οι κύριες ιδοσυχνότητες της καλωδιωτής γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται οι καταγραφές του μόνιμου συστήματος ενοργάνωσης της γέφυρας οι οποίες αποστέλονται και αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο (REAL-TIME) στο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του ΙΤΣΑΚ. Επίσης χρησιμοποιείται η καταγραφή του σεισμού της Χαλκίδας, Μ4.8, που συνέβη στις 28/12/2022.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 28/12/2022 (Μ4.8)