Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου Γεωπληροφορικού/Τοπογράφου.

Αντικείμενο του Έργου

1.    Συλλογή και Επεξεργασία λεπτομερών γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων στις περιοχές των πιλοτικών θέσεων του Έργου (όπως Θεσσαλονίκη, Σέρρες)

2.    Επεξεργασία και ενσωμάτωση των παραπάνω στοιχείων στο σύστημα REDAS (Rapid Earthquake Damage Assessment System).

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωπληροφορικού/Τοπογράφου