Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για σύμβαση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού 'Εργου  στο Horizon "Earthquake Resilient Schools - EReS" (KE 4.004) με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο Έργου

Μέρους του Έργου της Δράσης 2.2 του WP2: A2.2. Joint Assessment of seismic hazard in the pilot sites of the Greece-Turkiye Cross Border Area.

Το Έργο περιλαμβάνει συλλογή και εναρμόνιση στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Τουρκίας,  όλων των παραμέτρων πιθανολογικής εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας για μέσες περιόδους επανάληψης T=100, 475, 950 έτη, και για διάφορες παραμέτρους έντασης σεισμικής δόνησης (όπως, PGA, PGV, PSA(T=0.3s, 0.6s 1.0s), σε συνθήκες «βράχου».

Η χρονική περίοδος υλοποίησης του Έργου και η συγγραφή του Παραδοτέου, εκτιμάται μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2024 και το συνολικό ποσό της αμοιβής ανέρχεται μέχρι του ποσού των 10.000,00 € μικτά.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπττόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πολιτικό Μηχανικό / Σεισμολόγο