Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για σύμβαση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού 'Εργου  στο Horizon "Earthquake Resilient Schools - EReS" (KE 4.004) με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο Έργου

Μέρους του Έργου της Δράσης 2.2 του WP2: A2.2. Joint Assessment of seismic hazard in the pilot sites of the Greece-Turkiye Cross Border Area.

Το Έργο περιλαμβάνει συλλογή και εναρμόνιση στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Τουρκίας, όλων των δεδομένων/παραμέτρων για την αιτιοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και την εναρμόνιση χαρτών αισθητότητας (Shakemaps) σε πραγματικό χρόνο σεισμών με Μ³4.0, με έμφαση στις πιλοτικές θέσεις του Έργου.

Η χρονική περίοδος υλοποίησης του Έργου και η συγγραφή του Παραδοτέου, εκτιμάται μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Αυγούστου 2024 και το συνολικό ποσό της αμοιβής ανέρχεται μέχρι του ποσού των 15.000,00 € μικτά.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπττόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Σεισμολόγο