Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για σύμβαση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού 'Εργου  στο Horizon "Earthquake Resilient Schools - EReS" (KE 4.004) με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο Έργου

Μέρους του Έργου της Δράσης 4.2 του WP4: A4.2. Deployment of next generation accelerometers in selected schools of the pilot sites.

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει  την υποστήριξη πληροφορικού για τηλε-διαχείριση δεδομένων επιταχυνσιογράφων και ενσωμάτωσή τους σε πραγματικό χρόνο σε πληροφοριακό σύστημα εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας και σεισμικού κινδύνου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Τουρκίας.

Η χρονική περίοδος υλοποίησης του Έργου και η συγγραφή του Παραδοτέου, εκτιμάται μεταξύ Απριλίου 2024 και Δεκέμβριος 2024 και το συνολικό ποσό της αμοιβής ανέρχεται μέχρι του ποσού των 15.000,00 € μικτά.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπττόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πληροφορικό