Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για σύμβαση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού 'Εργου  στο Horizon "Earthquake Resilient Schools - EReS" (KE 4.004) με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο Έργου

Μέρους του Έργου της Δράσης 4.1 & 4.2 του WP4: A4.1 "Design and manufacture of next generation accelerometers" & 4.2 "Deployment of next generation accelerometers in selected schools of the pilot sites". 

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των σεισμογράφων / επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους/επόμενης γενιάς.

Η χρονική περίοδος υλοποίησης του Έργου εκτιμάται μεταξύ Μαίου 2024 και Οκτωβρίου 2024 και το συνολικό ποσό της αμοιβής  ανέρχεται μέχρι του ποσού των 6.000,00 € μικτά.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπττόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή / εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους