Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για σύμβαση προμήθειας στο πλαίσιο του Ερευνητικού 'Εργου  στο Horizon "Earthquake Resilient Schools - EReS" (KE 4.004) με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο Έργου

Η προμήθεια ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ανταλλακτικών (e-parts & telecommunication parts) για την κατασκευή επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους - επόμενης γενιάς στο πλαίσιο του EReS. Το κόστος της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται μέχρι του ποσού των 15.000,00 € μικτά.

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές στην επισυναπτόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών.