Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Δεδομένων (ESM db), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων