Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για σύμβαση Έργου του Ερευνητικού Έργου με ακρωνύμιο   "ARGONET+" (ΚΕ 2.012), στο πλαίσιο της από 20/9/2022 Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης με το ΙΤΣΑΚ με αντικείμενο:

(α) Τη συλλογή - οργάνωση και αξιολόγηση γεω-δεδομένων γεωλογικών, γεωφυσικών, μορφολογικών) σε επιλεγμένες θέσεις σταθμών επιταχυνσιογράφων του εθνικού δικτύου.

(β) Την εκτίμηση γεωφυσικών ιδιοτήτων (π. χ.  ταχύτητες εγκαρσίων και επιμήκων κυμάτων) των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών με προχωρημένες τεχνικές αντιστροφής με βάση επιφανειακές μετρήσεις εδαφικού θορύβου ή σεισμών.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για γεωλόγο/γεωφυσικό