Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συγκρότησης νέου Επιστημονικού Συμβουλίου της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ, κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 (A΄ 258), δημοσιεύονται οι εκλογικοί κατάλογοι για την εκλογή μελών του ΕΣΙ -ΙΤΣΑΚ του Ο.Α.Σ.Π.


Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Συμβούλιο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Π., εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από της αναρτήσεως της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του Ο.Α.Σ.Π..

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Απόφαση σύνταξης εκλογικών καταλόγων