Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Στο πλαίσιο του διασυνοριακού ερευνητικού έργου Ελλάδας-Τουρκίας "Earthquake Resilient Schools" (EReS) και σε  συνεργασία με τις Δυευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, επιταχυνσιογράφοι χαμηλού κόστους θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σχολικά κτίρια στο Βαθύ της Σάμου. Οι καταγραφές των σεισμικών δονήσεων θα αποστέλονται μέσω διαδικτύου στο κέντρο δεδομένων του ΤΣΑΚ, όπου θα αξιοποιηθούν για την μελέτη της σεσμικής απόκρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων και για τη βελτίωση του μοντέλου διακινδύνευσης. Σχετικό πιλοτικό έργο έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και των Σερρών με χρηματοδότηαη από το πρόδρομο έργο REDACt.

Παράλληλα, με βάση την υφιστάμενη γνώση και ενημερωτικό υλικό του ΟΑΣΠ και του αντίστοιχου φορέα της γειτονικής χώρας AFAD, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό πακέτο με αντικείμενο την ανάλυση "Αναγκών και Βέλτιστων Πρακτικών" σε σχέση με την κατάσταση ετοιμότητας στα σχολεία.

Το έργο "Earthquake Resilient Schools" υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο τρέχοντος προγραμματικού πλαισίου για την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας  HORIZON «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027. Οι εταίροι του έργου είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε), το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ Μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ), το Disaster & Emergency Management Presidency (AFAD) της Τουρκίας και το Istanbul Technical University (ITU) της Τουρκίας.

Οι αναμενόμενες δράσεις του έργου δημοσιοποιήθηκαν στο νησί της Σάμου με σχετικό άρθρο στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα Samos Voice.