Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΟΑΣΠ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «EUROSEISTEST VERIFICATION AND VALIDATION PROJECT - PHASE 2 (E2VP-2)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας [CEA : Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives] , ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Το αντικείμενο του έργου θα είναι η Εισαγωγή δεδομένων (γεωλογικών και γεωφυσικών) στο λογισμικό GOCAD. Επεξεργασία και ερμηνεία στοιχείων γεωτρήσεων και γεωφυσικών μοντέλων με το λογισμικό GOCAD με στόχο την παρουσίαση τρισδιάστατων γεω-μοντέλων.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους 3 μήνες και η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος έως 22-Μαρ-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κείμενο της προκήρυξης.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη