Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Με το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας τιμήθηκε η ερευνητική ομάδα του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον (RSCy2013). Το βραβείο έλαβε εργασία με τίτλο "GEO-CHARACTERIZATION ACCORDING TO RECENT ADVANCES OF EUROCODE (EC8)" στην οποία παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα επιστημονικής ομάδας της οποίας  ηγείται η ομάδα του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ.

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ειδικότερα το ερευνητικό αποτέλεσμα που παρουσιάσθηκε αποτελεί τμήμα του Έργου με τίτλο "ΘΑΛΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - GEOCHARACTERIZATION – Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με την συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων"

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Συνεδρίου.

Επισυνάπτεται το δελτίο απονομής και η περίληψη της βραβευμένης εργασίας.

ESPA Logo

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Δελτίο απονομής βραβείου και περίληψη εργασίας

Άλλες πληροφορίες: PDF document, 1MB