Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η νέα μελέτη "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - Scopus" του ΕΚΤ αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας των ελληνικών φορέων και τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον.

www.ekt.gr/metrics/report03


Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, οι δημοσιεύσεις του ΙΤΣΑΚ έχουν δείκτη απήχησης 1,27 - τον υψηλότερο ανάμεσα στους "Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς" και τον 4ο υψηλότερο ανάμεσα σε όλους τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ).

Δείτε εδώ το σχετικό διάγραμμα http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter7.3