Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "InGeoCloudS - INspired GEOdata CLOUD Services", προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση τεχνικού συντονιστή έργου (Τechnical Project Manager), ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου μέχρι το τέλος του έργου (31/8/2014).

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις kiriaki [AT] itsak.gr και rc [AT] itsak.gr με θέμα "Προκήρυξη Συντονιστή Έργου InGeoCloudS" μέχρι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Κυριακή Κωνσταντινίδου (kiriaki [AT] itsak.gr, 2310-476081). Πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ingeoclouds.eu.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη