Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στo πλαίσιo υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention-Blacksea» με κωδικό 4.009, προκηρύσσει μια (1) θέση σύμβασης έργου, 10μηνης διάρκειας και 6ωρης καθημερινής απασχόλησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής για την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων. Η συνολική αμοιβή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.269 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις kiriaki [ΑΤ] itsak.gr & rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (ΙΤ-02)". Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη

Άλλες πληροφορίες: PDF Document