Ανθρώπινο Δυναμικό

Θωμάς Σαλονικιός

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Θωμάς Σαλονικιός

Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς:05/11/1965, Θάσο
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ. 216
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: salonikios [AT] itsak.gr

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf (Ελληνικό, Αγγλικό)

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1990
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 1998

Βραβεύσεις - Υποτροφίες

 • Βράβευση από το Α.Π.Θ. για την συμβολή στο πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών” για το έτος 2017
 • Βράβευση από τον εκδοτικό οίκο Elsevier για την συμβολή στην κρίση επιστημονικών άρθρων για το έτος 2016.
 • 2016 Global Best Project Award, στην κατηγορία Έργο Πολιτισμού. Το βραβείο απονεμήθηκε στο κτίριο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από το “Industry Magazine Engineering News Record (USA)”. Στο έργο αυτό συμμετείχα στην ομάδα κατασκευαστικού σχεδιασμού και μελέτης του έργου για το γραφείο Γ. και Γ. Πενέλης Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί καθώς επίσης και στην Δομική Παρακολούθηση “Structural Monitoring” τμημάτων κατασκευών για την κατασκευάστρια Κοινοπραξία Salini Impregilo - Terna.
 • 2016 iStructure, Structural Award από το “Institute of Structural Engineers (UK)”. Το βραβείο απονεμήθηκε στο κτίριο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Στο έργο αυτό συμμετείχα στην ομάδα κατασκευαστικού σχεδιασμού και μελέτης του έργου για το γραφείο Γ. και Γ. Πενέλης Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί καθώς επίσης και στην Δομική Παρακαολούθηση “Structural Monitoring” τμημάτων κατασκευών για την κατασκευάστρια Κοινοπραξία Salini Impregilo - Terna.
 • Μεταπτυχιακή υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 1991 – 1995
 • Προπτυχιακή υποτροφία για τα ακαδημαϊκά έτη 1987-88, 1988-89

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Αντισεισμική Τεχνολογία ή αναλυτικότερα:

 • Πειραματική και αναλυτική έρευνα της συμπεριφοράς στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό σεισμική φόρτιση.
 • Πειραματική και αναλυτική έρευνα για την ενίσχυση και επισκευή στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος με τη χρήση σύνθετων υλικών (υαλοϋφάσματα, ανθρακοϋφάσματα).
 • Πειραματική διερεύνηση ενισχυμένης ή οπλισμένης τοιχοποιίας.
 • Επιτόπου ενόργανες μετρήσεις της απόκρισης κατασκευών (κτίρια, γέφυρες) και μετεπεξεργασία των καταγραφών για αναγνώριση δυναμικών χαρακτηριστικών τους.
 • Μοντελοποίηση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία ή λιθοδομή με πεπερασμένα στοιχεία για γραμμική ή μη γραμμική ανάλυση, υπό κατακόρυφα και σεισμικά φορτία.
 • Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού και αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας υφισταμένων κατασκευών (κτίρια και γέφυρες) και σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα με χρήση σύγχρονων μεθόδων μη-γραμμικής στατικής ή δυναμικής ανάλυσης.
 • Διερεύνηση, έλεγχος, ανάλυση και ενόργανες μετρήσεις μνημείων και λοιπών κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς για την διάγνωση της δομικής τους κατάστασης και την κατασκευαστική αναβάθμισή τους.

Επαγγελματική, Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Δραστηριότητα 

 • Ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με ενασχόληση στον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών και ειδικών κτιρίων. Αποτιμήσεις επάρκειας και μελέτες αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης σε μνημειακές κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Φέρουσα Τοιχοποιία. Εκπόνηση στατικών μελετών Ειδικών Κατασκευών όπως αγωγοί, δεξαμενές, στέγες κ.ά. (1990-2000).
 • Συμμετοχή στο έργο του ΤΕΕ μέσα από Μόνιμες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Πραγματογνωμοσύνες και Επιτροπές Εξετάσεων Μηχανικών.
 • Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Α.Π.Θ., 1991-1995.
 • Διδασκαλία ασκήσεων (Beton II, Beton III) και συμμετοχή στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Α.Π.Θ. (1990 - 1998).
 • Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (2000 - σήμερα)
 • Συμμετοχή σε επταμελείς και τριμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο Α.Π.Θ.
 • Διδάσκων του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., “Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι Σεισμού και άλλων Φυσικών Κινδύνων” στα μαθήματα: ΑΣΤΕ 4: Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα και ΑΣΤΕ10: Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών, σηράγγων και υπόγειων κατασκευών.
 • Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής επιτροπής πανελλήνιων συνεδρίων με αντικείμενο τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και πανελληνίων συνεδρίων με αντικείμενο τα μνημεία και άλλα κτήρια πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε. - μέλος της ICNDT)
 • Γενικός Γραμματέας και Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠ.Ε.Σ.)

Επιστημονικά Επιτεύγματα και Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά 20, Συνέδρια 84 & Εκδόσεις 3)
 • Ερευνητικά Προγράμματα 30.
 • Κριτής σε συνέδρια και σε έγκυρά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

 • Salonikios, T.N., Kappos, A.J., Tegos, I. A., and Penelis, G.G. "Cyclic Load Behavior of Low-slenderness R/C Walls: Design Basis and Test Results", ACI Structural Journal, Vol.96, No. 4, July-August 1999, pp 649-660.
 • Salonikios, T.N., Kappos, A.J., Tegos, I. A., and Penelis, G.G. "Cyclic Load Behavior of Low-slenderness R/C Walls: Failure Modes, Strength and Deformation Analysis, and Design Implications", ACI Structural Journal, Vol.97, No. 1, January-February 2000, pp 132-141.
 • Salonikios, T.N., "Shear Strength and Deformation Patterns of R/C Walls With Aspect Ratio 1.0 and 1.5 Designed to Eurocode 8 (EC8)", Engineering Structures Journal, Vol.24, No. 1, January 2002, pp 39-49.
 • K. Antoniades, T. Salonikios, A. Kappos "Cyclic tests on seismically damaged R/C walls strengthened using FRP reinforcement", ACI Structural Journal, Vol.100, No. 4, July - August 2003, pp 510 - 518.
 • Τ. Salonikios, C. Karakostas, V. Lekidis, A. Anthoine "Comparative Inelastic Pushover Analysis of Masonry Frames" Engineering Structures Journal, Vol. 25, No 12, October 2003, pp. 1515-1523.
 • K. Antoniades, T. Salonikios, A. Kappos "Tests on Seismically Damaged R/C Walls Repaired and Strengthened Using FiberReinforced Polymers" Journal of Composites for Construction, ASCE, Vol 9, No 3, May - June 2005, pp 236 - 246.
 • Karakostas Ch, Lekidis V, Makarios T, Salonikios Th, Sous I, Demosthenous M. "Seismic Response of Structures and Infrastructure Facilities During the Lefkada, Greece Earthquake of 14/8/2003", Engineering Structures Journal, Vol. 27, No 2, January 2005, pp.213-227.
 • Kappos, V. Lekidis, G. Panagopoulos, I. Sous, N. Theodulidis, Ch. Karakostas, Τ. Anastasiadis, T. Salonikios, B. Margaris, "Analytical Estimation of Economic Loss for Buildings in the Area Struck by the 1999 Athens Earthquake and Comparison with Statistical Repair Costs" Earthquake Spectra, Vol 23. No. 2, May 2007, pp 333-355.
 • T. Salonikios "Analytical Prediction of the Inelastic Response of R/C Walls with Low Aspect Ratio" Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 133, No 6, June 2007, pp. 844-854.
 • K. Antoniades, T. Salonikios, A. Kappos, "Evaluation of Hysteretic Response and Strength of Repaired R/C Walls Strengthened with FRPs", Engineering Structures Journal, Vol. 29, Issue 9, September 2007, pp. 2158-2171.
 • G.J. Mitolidis, T.N. Salonikios, A.J. Kappos, "Mechanical and Bond Characteristics of SRP and CFRP Reinforcement - A Comparative Research", The Open Construction and Building Technology Journal, 2008, 2, pp. 207-216.
 • Evaggelos Ntotsios, Christos Karakostas, Vasilios Lekidis, Panagiotis Panetsos, Ioannis Nikolaou, Costas Papadimitriou & Thomas Salonikios, "Structural identification of Egnatia Odos bridges based on ambient and earthquake induced vibrations", Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 7, Issue 2, Pages 485 - 501, 2009.
 • G.J. Mitolidis, T.N. Salonikios, A.J. Kappos, “Test on R/C Beams Strengthened at the Span with Externally-bonded Polymers, Reinforced with Carbon or Steel Fibers”, ASCE Journal of Composites for Construction, Vol. 16, Issue 5, pp. 551-562, Sept. 2012.
 • G.J. Mitolidis, T.N. Salonikios, A.J. Kappos, “Test Results and Strength Estimation of R/C Beams Strengthened Against Flexural or Shear Failure by the Use of SRP and CFRP” Composites – Part B: Engineering, V. 43, no. 3, 2012, 1117–1129.
 • T. N. Salonikios, A. G. Sextos, A. J. Kappos, “Tests on composite slabs for the evaluation of Eurocode 4 provisions for m-k factors, and associated design issues”, Journal Steel and Composite Structures, 13(6), December 2012, DOI . 10.12989/scs.2012.13.6.571
 • P. K. Papadopoulos, T. N. Salonikios, S. A. Dimitrakis and A. P. Papadopoulos, “Experimental investigation of a new steel friction device with link element for seismic strengthening of structures” Structural Engineering and Mechanics Journal, Vol. 46, No. 4, May 2013.
 • N. Theodoulidis, C. Karakostas, V. Lekidis, K. Makra, B. Margaris, K. Morfidis, C. Papaioannou, E. Rovithis, T. Salonikios, A. Savvaidis, “The Cephalonia , Greece, January 26 (M6.1) and February 3, 2014 (M6.0) Earthquakes: Near Field Ground Motion and Effects on Soil & Structures”, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol 14(1), pp. 1-38, Jan 2016.
 • Thomas Salonikios, Nikolaos Theodoulidis, Konstantinos Morfidis, Georgia Zacharopoulou, Konstantinos Raptis, “Efficiency investigation of structural interventions based on in situ ambient vibration measurements on Acheiropoietos Early Byzantine basilica, Thessaloniki, Greece”, Journal of Civil Structural Health Monitoring, Springer, Vol. 8, No 1, January 2018.
 • Thomas N. Salonikios, Konstantinos E. Morfidis “Seismic evaluation of masonry monuments through the utilization of in-situ measurements – case study on a Byzantine basilica”. Mediterranean Archaeology and and Archaeometry International Journal, Vol. 18, No 1, pp. 93-112, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.1069529.