Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Την 15η Οκτωβρίου 2016 και ώρα Ελλάδος 23:14 σημειώθηκε στη περιοχή ΒΔ των Ιωαννίνων μία ισχυρή σεισμική δόνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό (h=2 km) σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται κοντά στη πόλη των Ιωαννίνων. Oι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου όπως δίνονται από της ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ είναι 39.786 ΟB 20.723 ΟA. Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε ίσο με ΜW=5.5. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρο το Νομό Ιωαννίνων, τη νότια Αλβανία, την Κέρκυρα, και τη Ν. Ιταλία (Δυτικά), τη Πρέβεζα και τη Πάτρα (Νότια), ενώ στα Ανατολικά και Βόρεια έγινε αισθητός μέχρι τη Λάρισα και Skopje, αντίστοιχα.

Η υψηλότερη Μακροσεισμική ένταση εκτιμήθηκε για τη Ζίτσα, ΙΜΜ=VI, ενώ για τα Ιωάννινα και τη Κόνιτσα η ένταση ήταν ΙΜΜ=ΙV και ΙΜΜ=V αντίστοιχα. Γενικά δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές βλάβες σε κτήρια και έργα υποδομής, ενώ περιορισμένης έκτασης ήταν τα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος φαινόμενα, κυρίως κατολισθήσεις.

Από τις αναλύσεις για τον καθορισμό του μηχανισμού γένεσης του σεισμού όπως υπολογίστηκε από Εθνικά και Διεθνή Σεισμολογικά κέντρα φάνηκε ότι ο σεισμός αυτός αλλά και οι μετασεισμοί του σχετίζονται με ένα ανάστροφο ρήγμα παράταξης ΒΔ-ΝΑ.

-----------------------------

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάστε την αναλυτική έκθεση που συνέταξε το ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ με περιεχόμενο ανάλυση καταγραφών του δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ και βλάβες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Ο αυτόματα παραγόμενος χάρτης κατανομής της σεισμικής έντασης και της επιτάχυνσης είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκαταρκτική έκθεση για τον σεισμό βορειοδυτικά των Ιωαννίνων της 15ης Οκτωβρίου 2016 μεγέθους Μw5.5

Συγγραφέας: Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ

Άλλες πληροφορίες: Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής: "ΙΤΣΑΚ (2016): Σεισμός Μw 5.5 της 15/10/2016 – Προκαταρκτική Έκθεση των σημαντικότερων καταγραφών και επιπτώσεων του σεισμού. Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη"