Δεδομένα Γεωτρήσεων

Παρακάτω θα βρείτε δεδομένα γεωτρήσεων ανά τοποθεσία και ακολούθως ανά θέση/κωδικό γεώτρησης. Στις περιπτώσεις όπου η γεώτρηση έχει γίνει σε θέση επιταχυνσιογράφου του Εθνικού Δικτύου, ο κωδικός γεώτρησης ταυτίζεται με τον κωδικό του σταθμού καταγραφής.

 

Αθήνα

 

EUROSEISTEST

 

Κυπαρισία

 

Λευκάδα

 

Πάτρα

 

Πύργος

 

Θεσσαλονίκη
Γ1 [ZIP, 1MB, κατεβάστε]
Γ2 [ZIP, 1,5MB, κατεβάστε]
Γ3 [ZIP, 300KB, κατεβάστε]