Δεδομένα Ισχυρής Σεισμικής Κίνησης

Από το 2018 είναι σε λειτουργία το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα GHEAD με δεδομένα καταγραφών που καλύπτουν την περίοδο 1973-2010. Η βάση αυτή περιέχει 1097 καταγραφές 3 συνιστωσών από 401 σεισμούς με μέγεθος μεγαλύτερο του 4.0. Στην βάση περιέχονται τόσο οι αδιόρθωτες όσο και οι διορθωμένες καταγραφές (acceleration, velocity, displacement, spectral response). Το γραφικό περιβάλλον της βάσης επιτρέπει την αναζήτηση με ερωτήματα στα μεταδεδομένα των καταγραφών αλλά και την γεωχωρική αναζήτηση.

Η βάση αυτή είναι η πιο πλήρης μέχρι σήμερα βάση δεδομένων καταγραφών του Ελληνικού χώρου και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα. Η πρόσβαση είναι ανοικτή στο URL:

http://ghead.itsak.gr

 

----------------

 

Αν δεν βρίσκετε τα δεδομένα που αναζητάτε στην GHEAD, δοκιμάστε και τους παρακάτω συνδέσμους με παλαιότερες συλλογές καταγραφών. Σε κάθε περίπτωση ενημερώστε μας με ενα ηλεκτρονικό μήνυμα στο it@itsak.gr, ώστε να συμπεριλάβουμε τα δεδομένα αυτά στην GHEAD.

 

- Για δεδομένα καταγραφών από σεισμούς πριν το 2000 στον Ελλαδικό χώρο κάντε αναζήτηση στην HEllenic Accelerogram Database (HEAD). Η HEAD είναι μια ενοποιημένη βάση δεδομένων ισχυρής σεισμικής κίνησης που αποτελείται από εγγραφές που προήλθαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων μεταξύ του 1973 και του 1999. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Η βάση περιέχει 677 εγγραφές 3-συνιστωσών που σχετίζονται με 319 σεισμούς και προήλθαν από 117 σταθμούς καταγραφής ισχυρής σεισμικής κίνησης.

 

- Για δεδομένα καταγραφών από σεισμούς μετά το 2000 στον Ελλαδικό χώρο δείτε εδώ.