Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983. Ως αποστολή έχει την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Με το άρθρο 10 του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας & τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητικό & τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο & ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κέντρα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό. Τον Δεκέμβρη του 2004 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε συνέχεια του Νόμου 3004 του 2002. Με τον Ν.4002/2011 (άρθρο 57 παρ. 1), το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 22/8/2011. Μετά τη συγχώνευσή, το ΙΤΣΑΚ εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, όχι με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά στο πλαίσιο πλέον του ΟΑΣΠ, χωρίς να έχει μεταβληθεί η ερευνητική του οντότητα. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ, ως μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ, απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες της Πυλαίας, όπου βρίσκεται πλέον σήμερα.
Νέα

Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων σε σχολεία της Σάμου στο πλαίσιο του διασυνοριακό ερευνητικού έργου Ελλάδας-Τουρκίας: “Earthquake Resilient Schools” (EReS)

03/04/2024 Τύπος  

Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων σε σχολεία της Σάμου στο πλαίσιο του διασυνοριακό ερευνητικού έργου Ελλάδας-Τουρκίας: “Earthquake Resilient Schools” (EReS)

περισσοτερα

Euronews report on REDACt: The European project coordinating rapid earthquake response in the Black Sea

22/03/2024 Τύπος  

Euronews report on REDACt: The European project coordinating rapid earthquake response in the Black Sea

περισσοτερα

04/03/2024 Ανακοινώσεις  

Κατάλογος υποψηφίων μελών για το Ε.Σ.Ι. ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ

περισσοτερα

07/02/2024 Ανακοινώσεις  

Σύνταξη εκλογικών καταλόγων για την εκλογή μελών του ΕΣΙ -ΙΤΣΑΚ του Ο.Α.Σ.Π.

περισσοτερα

10 χρόνια από το σεισμό στην Κεφαλονια:  Καινοτόμα επιστημονικά βήματα στην αντισεισμική θωράκιση

30/01/2024 Τύπος  

10 χρόνια από το σεισμό στην Κεφαλονια: Καινοτόμα επιστημονικά βήματα στην αντισεισμική θωράκιση

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για γεωλόγο/γεωφυσικό στο πλαίσιο του έργου

12/10/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για γεωλόγο/γεωφυσικό στο πλαίσιο του έργου "ARGONET+"

περισσοτερα

12/09/2023 Ανακοινώσεις  

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πολιτικό Μηχανικό / Σεισμολόγο στο πλαίσιο του έργου

28/07/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πολιτικό Μηχανικό / Σεισμολόγο στο πλαίσιο του έργου "Earthquake Resilient Schools - EReS" (EE260/2023)

περισσοτερα