Είστε εδώ: 
 

Νέα

< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   Επόμενο >

Τίτλος:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα ∆ιαχείρισης Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (MIS 5007986)

Ημερομηνία δημοσίευσης 07/05/2019
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού του Υποέργου (9) με
τίτλο "Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές ∆ράσεις" της ενταγμένης πράξης
με τίτλο: «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα ∆ιαχείρισης
Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΜΙΣ 5007986, του
Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΟΝ42.

Υπεύθυνος: Ευστάθιος Τσιράς
Email: tsiras [AT] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
περισσοτερα
Τίτλος:

Διαλέξεις με θέμα "ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" στο πλαίσιο του ΠΜΣ του ΑΠΘ "Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

Ημερομηνία δημοσίευσης 22/04/2019
Κατηγορίες : Σεμινάρια
Περίληψη :

Διαλέξεις με θέμα "ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του ΑΠΘ με τίτλο: «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» από τον Βασίλειο Λεκίδη, Δρ Πολιτικό Μηχανικό, Διευθυντή Ερευνών του ΙΤΣΑΚ.

Υπεύθυνος: Βασίλης Λεκίδης
Email: lekidis [AT] itsak.gr
Αρχείο: Αφίσα Διάλεξης
περισσοτερα
Τίτλος:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος "Site Response empirical Estimation using Advanced Techniques – SIREAT"

Ημερομηνία δημοσίευσης 19/04/2019
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

Προκήρυξη θέσης σύμβασης έργου στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ISTerre, Univ. Grenoble-­Alpes, France, ερευνητικού προγράμματος "Site Response empirical Estimation using Advanced Techniques - SIREAT" (KE2.027).

Υπεύθυνος: Νίκος Θεοδουλίδης
Email: ntheo [AT] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη θέσης σύμβασης έργου
περισσοτερα
Τίτλος:

Προκήρυξη υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697.

Ημερομηνία δημοσίευσης 19/04/2019
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στo πλαίσιο του έργου «Ελληνικό σύστημα παρατήρησης Λιθόσφαιρας», προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού.

Υπεύθυνος: Ευστάθιος Τσιράς
Email: tsiras [AT] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή Hellenic Observing System (HELPOS)»
Άλλες πληροφορίες: Zip file, 6MB
περισσοτερα
Τίτλος:

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών στο πλαίσιο ης Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Ημερομηνία δημοσίευσης 16/04/2019
Κατηγορίες : Ανακοινώσεις
Περίληψη :

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΟΑΣΠ θα προβεί στην διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών στο πλαίσιο της διενέργειας της Διακήρυξης 01 του 2019 του του Υποέργου (7) της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Υπεύθυνος: Ευστάθιος Τσιράς
Email: tsiras [AT] itsak.gr
Αρχείο: Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης
περισσοτερα
< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   Επόμενο >