Είστε εδώ: 
 

Νέα

< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   Επόμενο >

Τίτλος:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης 16/10/2013
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια επτά (7) επιταχυνσιογράφων και ενός (1) server H/Y συνολικού ποσού 37.187,00 € πλέον Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και με κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN124 στην Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

Υπεύθυνος: Μάνος Ροβίθης
Email: rovithis [AT] itsak.gr
Αρχείο: Τεύχος προκήρυξης
περισσοτερα
Τίτλος:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις ανάθεσης έργου έως 16-9-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης 30/08/2013
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις του τεχνικού Η/Υ IT-01 (ΑΠ 2-8-2013 /ΕΕ339) και του συντονιστή για το έργο InGeoCloudS (ΑΠ 2-8-2013/ΕΕ340) παρατείνεται μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων που έχουν δημοσιευτεί στις 2-8-2013.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, συνεντεύξεις θα διενεργηθούν μεταξύ 17 και 20 Σεπτεμβρίου.

Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Ανακοίνωση παράτασης
περισσοτερα
Τίτλος:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης 02/08/2013
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

για την «Προμήθεια επτά (7) επιταχυνσιογράφων, ενός (1) σταθμού βάσης reference και ενός (1) διπλόσυχνου γεωδαιτικού δέκτη rover και ενός (1) server H/Y συνολικού ποσού 48.187,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και με κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN124 στην Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

Υπεύθυνος: Μάνος Ροβίθης
Email: rovithis [AT] itsak.gr
Αρχείο: Τεύχος προκήρυξης
περισσοτερα
Τίτλος:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (ΙΤ-01)

Ημερομηνία δημοσίευσης 02/08/2013
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (σύμφωνα με την απόφαση 108/9-7-2013 του Δ.Σ.) προκηρύσσει μια (1) θέση σύμβασης έργου, 6μηνης διάρκειας και 4ωρης καθημερινής απασχόλησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Μηχανογραφικού Κέντρου του παραρτήματος Θεσσαλονίκης. Η συνολική αμοιβή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.750 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
περισσοτερα
Τίτλος:

Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS)

Ημερομηνία δημοσίευσης 02/08/2013
Κατηγορίες : Προκηρύξεις
Περίληψη :

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΟΑΣΠ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κωδ. 4.011 και τίτλο «INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα πλαίσια του ICT-PSP FP7 προγράμματος), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
περισσοτερα
< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   Επόμενο >