Ειδικό Δίκτυο Ενοργάνωσης Πανεπιστημίου Μακεδονία – ΠΑΜΑΚ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το σημερινό του κτήριο είναι ένα πενταόροφο από οπλισμένο σκυρόδεμα εδραζόμενο σε αλλουβιακές αποθέσεις. Ενοργανώθηκε το 1991 σε συνεργασία με τη τεχνική υπηρεσία και χρηματοδότηση από τις δημόσιες επενδύσεις. Το δίκτυο ενοργάνωσης ΠΑΜΑΚ αποτελείται από σταθμούς καταγραφής της σεισμικής κίνησης στο δώμα, στον δεύτερο όροφο και στο υπόγειο καθώς και ένα σταθμό ελευθέρου πεδίου.