Είστε εδώ: 
 

Δίκτυα

Μόνιμο Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων

Το ΙΤΣΑΚ διαθέτει εγκατεστημένο Μόνιμο Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με σκοπό την καταγραφή της ισχυρής κίνησης. Το δίκτυο αποτελείται από περίπου 250 επιταχυνσιογράφους ψηφιακής τεχνολογίας εγκατεστημένους σε μεγάλες πόλεις του Ελληνικού χώρου.

Το δίκτυο του ΙΤΣΑΚ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσποδίας Σεισμολογικών Δικτύων (FDSN) με Κωδικό Δικτύου HI και ψηφιακό αναγνωριστικό DOI https://doi.org/10.7914/SN/HI

 

Ειδικά Δίκτυα
Το ΙΤΣΑΚ διαθέτει διάφορα ειδικά δίκτυα καταγραφής της ισχυρής κίνησης τα οποία λειτουργούν σε διάφορα σημεία της χώρας (ARGONET, INDESMUSA, EUROSEISTEST κλπ) καθώς και ειδικά μετρητικά δίκτυα ανωδομής σε μεγάλα έργα (Γέφυρα Χαλκίδας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κλπ).

 

Δεδομένα και Υπηρεσίες

Η μεταφορά των δεδομένων από τους επιταχυνσιογράφους νέας γενιάς γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, με την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτουν πανελλαδικά το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRnet). Η ολοκλήρωση αυτού του έργου συνέβαλλε σημαντικά στον εμπλουτισμό και στην ποιότητα καταγραφών της βάσης δεδομένων ισχυρής δόνησης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ για την διαχείριση κρίσης σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμών αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο χαρτών αισθητότητας της ισχυρής δόνησης στις πλειόσειστες περιοχές της χώρας (shaking maps).

Στο ΙΤΣΑΚ έχει δημιουργηθεί πλούσια τράπεζα καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης, με βάση τις καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η τράπεζα αυτή απετέλεσε την βάση των φασμάτων σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στον Αντισεισμικό Κανονισμό για την εκπόνηση του οποίου συμμετείχε μεταξύ των άλλων φορέων και το ΙΤΣΑΚ.

Για μια λεπτομερή λίστα των δεδομένα που διαθέτει το ΙΤΣΑΚ και των online σημείων πρόσβασης δείτε εδώ.

Διαβάστε ακόμα: