Ειδικό Δίκτυο EUROSEISTEST

Στο κεντρικό τμήμα της Μυγδονίας λεκάνης, λειτουργεί συνεχώς εξελισσόμενο από το 1993 έως σήμερα ένα διεθνές πολυδύναμο πεδίο δοκιμών το Euroseistest, με ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Ευρώπη. Λειτουργεί με γενικό συντονισμό του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (Ε.Ε.Θ.Γ.Σ.Μ. - Α.Π.Θ.) και συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ.

 

Το μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων, γνωστό διεθνώς ως Euroseistest, περιλαμβάνει συνολικά 20 ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους τριών συνιστωσών εγκαταστημένους στο κεντρικό τμήμα της Μυγδονίας λεκάνης, μεταξύ των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης. Οι περισσότεροι επιταχυνσιογράφοι είναι εγκαταστημένοι στο ελεύθερο πεδίο. Σε δύο σταθμούς του δικτύου έχουν αναπτυχθεί κατακόρυφα δίκτυα επιταχυνσιογράφων εντός γεωτρήσεων, οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι σε διαφορετικά βάθη, εντός διαφορετικών γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής. Μεταξύ όλων των σταθμών του δικτύου υπάρχει ασύρματη επικοινωνία και συγκέντρωση/αποθήκευση των δεδομένων τους σε Η/Υ. Η μετέπειτα σε πραγματικό χρόνο μεταφορά των δεδομένων τους γίνεται μέσω ADSL γραμμής προς τον κεντρικό εξυπηρετητή.


Γεωγραφική θέση του μόνιμου δικτύου Euroseistest στο κεντρικό τμήμα της Μυγδονίας λεκάνης, μεταξύ των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης (αριστερά) και κάτοψη των θέσεων των σταθμών καταγραφής της σεισμικής κίνησης (δεξιά)
Τρισδιάστατη σχηματική αναπαράσταση των σταθμών καταγραφής της σεισμικής κίνησης του μόνιμου δικτύου Euroseistest στην επιφάνεια του εδάφους και σε διάφορα βάθη εντός γεωτρήσεων