Πιλοτικό δίκτυο ενοργάνωσης πόλης Λευκάδας με επιταχυνσιογράφους MEMS χαμηλού κόστους

Από το καλοκαίρι του 2013 τέθηκε σε λειτουργία πιλοτικό δίκτυο 21 σταθμών καταγραφής (με χαμηλού κόστους επιταχυνσιογράφους Seismobug) στην ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκάδας. Η πλειοψηφία των συσκευών εγκαταστάθηκε σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Στο υπόγειο του Δημαρχείου της Λευκάδος, για λόγους σύγκρισης εγκαταστάθηκε ένας επιταχυνσιογράφος Seismobug δίπλα σε επιταχυνσιογράφο υψηλής ανάλυσης (Guralp) του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων που συντηρεί το ΙΤΣΑΚ. Ένα αντίστοιχο ζεύγος (Seismobug-Guralp) εγκαταστάθηκε σε μικρή απόσταση (70 m) εκτός του κτιρίου για να υπάρξει αποτίμηση της επίδρασης του κτιρίου στις καταγραφές στη βάση του.

 

Το πιλοτικό δίκτυο κατέγραψε επιτυχώς τον σεισμό της Κεφαλονιάς (26/1/2014, Μ6.1, με επίκεντρο περίπου 70km νοτιοδυτικά του δικτύου). Σημειώνεται η έντονη διαφοροποίηση των τιμών της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης εντός της μικρής περιοχής εγκατάστασης του δικτύου (διαστάσεων περίπου 4.5 x 2.1 km) και η πάρα πολύ καλή σύγκριση της καταγραφής μεταξύ Seismobug (www.seismobug.com) (κόστους υλικών <100€) και Guralp (κόστους περίπου 4000€).

Σταθμοί καταγραφής στο Δήμο Λευκάδας

 

Κατανομή επιταχύνσεων του σεισμού της Κεφαλονιάς στις 26/1/2014 (Μ6.1), στην πόλη της Λευκαδας.


 

Κατανομή επιταχύνσεων του σεισμού της Κεφαλονιάς στις 26/1/2014 (Μ6.1), στην πόλη της Λευκαδας.