Ειδικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων Καλοχωρίου – KAN

To Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων Καλοχωρίου (Kalochori Accelerometric Network - KAN) εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INDES-MUSA (2013-2015, www.indes-musa.gr) με χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ και λειτουργεί από το 2014 στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

 

Πρόκειται για ένα δίκτυο επτά επιταχυνσιογράφων εγκατεστημένων στην επιφάνεια του εδάφους και πάνω σε αντιπροσωπευτικές κατασκευές εντός τριων αστικών ζωνών (ζώνη οικισμού, βιομηχανική ζώνη και ζώνη δεξαμενών) που συνυπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης του Καλοχωρίου, έκτασης περίπου 13km2. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ΚΑΝ αποτελείται από 3 ζεύγη επιταχυνσιογράφων (ένα ζεύγος εντός κάθε ζώνης) και ένα σταθμό εδάφους σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Κάθε ζεύγος αναφέρεται σε έναν σταθμό εγκατεστημένο στην επιφάνεια του εδάφους (είτε με ανοιχτού τύπου εγκατάσταση (open ground) είτε εντός ελαφριάς κατασκευής μικρών διαστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του COSMOS, 2001) και έναν σταθμό στην κορυφή μιας αντιπροσωπευτικής κατασκευής σε κάθε ζώνη.

 

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2014-Δεκέμβριος 2016, έχουν καταγραφεί από το δίκτυο ΚΑΝ εβδομήντα οχτώ (78) σεισμοί με τοπικό μέγεθος και απόσταση επικέντρου από το κέντρο του οικισμού του Καλοχωρίου τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 2 ≤ ML ≤ 6.2 και 5.6km ≤ R ≤ 800km, αντίστοιχα. Όλες οι επεξεργασμένες καταγραφές των παραπάνω σεισμών μαζί με τα σεισμολογικά τους μεταδεδομένα και τις μονογραφίες τεκμηρίωσης των σταθμών έχουν αναρτηθεί σε ειδική Web-GIS πλατφόρμα (http://apollo.itsak.gr/apollo-portal/ApolloPro.aspx) η οποία σχεδιάστηκε και συντηρείται από τον συντονιστή φορέα του Έργου (GEOSYSTEMS HELLAS) και φιλοξενείται σε κεντρικό διακομιστή (server) του ΙΤΣΑΚ στο πλαίσιο του έργου INDES-MUSA (DOI 10.6084/m9.figshare.5044804).

 

Αποτύπωση των τριών αστικών ζωνών και της ζώνης ελευθέρου πεδίου στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου και θέσεις των εφτά (7) σταθμών επιταχυνσιογράφων που αποτελούν το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Καλοχωρίου (Kalochori Accelerometric Network - KAN): Σταθμοί KLH1 και KLH2 εντός της βιομηχανικής ζώνης (άσπρο πολύγωνο), σταθμοί KLH3 και KLH4 εντός της οικιστικής ζώνης (κίτρινο πολύγωνο), σταθμοί KLH5 και KLH6 εντός της ζώνης δεξαμενών (πράσινο πολύγωνο), σταθμός KLH7 στην ζώνη ελευθέρου πεδίου (ροζ πολύγωνου).