Ειδικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων ARGONET

Το ARGONET (ARGOstoli NETwork, www.argonet-kefalonia.org) αποτελείται από κατακόρυφη διάταξη επιταχυνσιομέτρων εντός γεωτρήσεων και έναν επιταχυνσιογράφο ελευθέρου πεδίου σε απόσταση 440m, πάνω σε αβεστολιθικό υπόβαθρο. Το δίκτυο αναπτύχθηκε στο πάρκο του Κουτάβου και στη γειτονική περιοχή, σε απόσταση περίπου 2km από το Αργοστόλι σε συνεργασία με γαλλικούς ερευνητικούς φορείς (CEA, EDF, ENS Cachan, Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale Nantes, Grenoble Polytechnic Institute, Areva, IRSN, EGIS-Industries, Université Grenoble-Alpes ISTerre, IFSTTAR, CEREMA Méditerranée, PIA-RSNR) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη ρηγμάτων μετασχηματισμού της Κεφαλλονιάς (CTFZ), η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμική δραστηριότητα, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Σκοπός του ARGONET είναι η διερεύνηση επίδρασης της σύνθετης γεωλογικής δομής στο εισερχόμενο σεισμικό κύμα, με έμφαση στην ισχυρή εδαφική δόνηση (μη γραμμικότητα).

 

Η κατακόρυφη διάταξη αποτελείται από επιταχυνσιόμετρα τοποθετημένα στην επιφάνεια του εδάφους(CK0) και σε διάφορα βάθη εντός γεωτρήσεων. Τα δύο επιφανειακά επιταχυνσιόμετρα είναι Episensors force balanced (FBA/ES-T, Kinemetrics Ltd., low noise, DC to 200 Hz, with full scale recording ± 2 g) και τα επιταχυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων είναι ρηχών γεωτρήσεων Episensors FBA (SBEPI Kinemetrics Ltd., with full scale ± 2g). Όλοι οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι με καταγραφείς Centaurs (Nanometrics) 3 ή 6 καναλιών, με πραγματική ανάλυση 24 bits, εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου θορύβου και δυνατότητα σύνδεσης με σεισμόμετρα ή επιταχυνσιόμετρα ευρέως φάσματος. Όλοι οι σταθμοί επιταχυνσιογράφων είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με ADSL και τα δεδομένα τους μεταφέρονται στο ΙΤΣΑΚ σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

 

Περιγραφή του ARGONET σε κάτοψη και γεωλογική τομή με τις θέσεις των γεωτρήσεων καθώς και των οικίσκων εγκατάστασης των επιταχυνσιογράφων.