Ειδικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων εντός γεωτρήσεων στη Θεσσαλονίκη (THESS-DH)

 

Το ειδικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων εντός γεωτρήσεων στη Θεσσαλονίκη (THESS-DH)αποτελείται από 4 συστήματα ταυτόχρονης καταγραφής επιταχύνσεων στην ίδια θέση με τριαξονικούς αισθητήρες στην επιφάνεια του εδάφους και εντός γεώτρησης (Down-Hole) εγκατεστημένα σε διαφορετικά σημεία της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γ΄ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρ. Μακεδονίας 2000-2006.

 

Η επιλογή των 4 θέσεων έγινε κυρίως με κριτήρια το εδαφικό προφίλ του υπεδάφους καθώς και το βάθος στο οποίο εμφανίζεται το βραχώδες υπόβαθρο, ή σχηματισμοί μεγάλης δυστμησίας χαρακτηριστικοί της περιοχής της Θεσσαλονίκης, ή χαλαροί εδαφικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω θέσεις τεκμηριώνονται από γεωτεχνικές τομές (με πλήθος εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών, καθώς και αποτελεσμάτων γεωφυσικών δοκιμών DH).

 

Στον εξοπλισμό του δικτύου περιλαμβάνονται 4 επιταχυνσιογράφοι με 6 κανάλια καταγραφής και ανάλυση καταγραφής 24bits, εξοπλισμένοι με σύστημα απόλυτου χρόνου (GPS) και με 2 αισθητήρες πέραν της μονάδας καταγραφής, μέγιστου πλάτους καταγραφής ±2g, ευρέως φάσματος απόκρισης (DC-100Hz) 3 συνιστωσών ο καθένας, με δυνατότητα τοποθέτησης του ενός μέσα σε γεώτρηση (σε βάθη έως 100m) της εταιρείας GURALP LTD.

 

Χάρτης με τις θέσεις εγκατάστασης σε διαφορετικά σημεία της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης των 4 συστημάτων ταυτόχρονης καταγραφής επιταχύνσεων στην ίδια θέση στην επιφάνεια του εδάφους και εντός γεώτρησης (Down-Hole).